KEZDŐLAP
TÚRÁK
TANFOLYAMOK
HEGYIVEZETŐK
HEGYMÁSZÓ ÉS SÍOKTATÓK
JELENTKEZÉS
KAPCSOLAT
SPORTBIZTOSITÁS
FOTOALBUMOK
VIDEÓK
CIKKEK, TÖRTÉNETEK
TIROLI DEKLARÁCIÓ
VISSZAJELZÉS
HOGYAN JELENTKEZHETSZ PROGRAMJAINKRA?
Tölts ki és küld el az online jelentkezési lapot!

FONTOS!

A jelentkezési lapon e-mail címed gondosan töltsd ki, mert azon keresztül vesszük fel Veled a kapcsolatot!

Jelentkezés előtt olvasd el a Szolgáltatói Szerződést.
ONLINE JELENTKEZÉS


Jogi nyilatkozatunk adataid kezeléséről:
Cégünk, a grossglockner.hu Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a grossglockner.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ((Fgytv.).;
- a számvitelr&Ł337l szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).
Részletes információk adataid védelméről.Szolgáltatói Szerződés

"Csak szimbólum a hegy és a hegymászás; minden valamirevaló embernek kell hogy legyen egy Matternhornja, amit tűzön-vízen keresztül meg akar mászni. Nem a Matternhorn a szép,... hanem az a szép, hogy vannak matterhornjaink, amelyek kikényszerítik belőlünk az igazi emberi magatartást: a küzdést. Nem a küzdést a létért, ... hanem a léten felüli küzdést: azt a küzdelmet, amit nem az élet szükségletei kényszerítenek ránk, hanem emberi mivoltunk: a szenvedély."
Benedek István
Csavargás az Alpokban